Mini Playback Show w Grupach Wychowawczych

W dniu 8 marca 2018 r. w Grupach Wychowawczych odbył się konkurs „Mini Playback Show”. Zadaniem uczestników było wybranie i wcielenie się w rolę popularnych muzyków polskiej oraz światowej sceny. Wychowankowie naśladowali śpiew na bazie pełnego playbacku, przy odpowiedniej charakteryzacji i choreografii. Poziom występów był bardzo wysoki, dlatego jury podjęło decyzję, aby nagrodzić wszystkich uczestników.

Wioletta Warda
Iwona Zwara

Komentarze są wyłączone.