„Bezpieczeństwo w Grupach Wychowawczych”

W dniu 21.09.2017 r. w Grupach Wychowawczych odbyło się spotkanie z Panem Patrykiem Kiedrowskim, przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Zajęcia miały charakter prewencyjno-profilaktyczny, a ich głównym celem było przypomnienie wychowankom zasad bezpiecznego funkcjonowania w Grupach Wychowawczych oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne czyny. Szczególny nacisk położono na omówienie trudnych zachowań wychowanków, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ich samych oraz innych osób. Zajęcia tego typu mają ustrzec wychowanków przed podejmowaniem ryzykownych zachowań oraz zachęcić do wyrażania dezaprobaty i sprzeciwu dla wszelkich form przemocy i agresji.

Agnieszka Orzechowska
Iwona Zwara

Komentarze są wyłączone.