MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ W POLSCE

W ramach projektu „Szkoła wierna dziedzictwu” uczniowie klasy II kucharz-tapicer ZSZ podjęli się zadania opracowania wydarzeń które były szczególnie ważne dla państwa i narodu polskiego. Uczniowie dobrali się w pary i wybrali najbardziej interesujące ich wydarzenia. Efektem finalnym ich pracy było sporządzenie planszy ze zdjęciami i krótkim opisem danego wydarzenia.

Celem tego przedsięwzięcia było kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym oraz umiejętności poszukiwania i analizowania zgromadzonych informacji.

 

Wybrane miejsca pamięci narodowej to:

  • Pomnik grunwaldzki
  • Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu
  • Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach
  • Obóz koncentracyjny w Auschwitz
  • Zamek Królewski na Wawelu
  • Pomnik Małego Powstańca w Warszawie
  • Pomnik na Westerplatte

 

 

 

Komentarze są wyłączone.