Działalność Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w drugim semestrze

W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 Szkolny Klub Przedsiębiorczości przy SOSW nr 1 w Elblągu funkcjonował w składzie:

Uczniowie:                                             Opiekunowie:

 1. Chojna Mateusz                            1. Nosarzewska Izabela
 2. Kokłowski Mateusz
 3. Rańcia Michał
 4. Potorska Kamila
 5. Woźniak Iwona

Działania podejmowane były zgodnie z hasłem „Nie ma wolności bez przedsiębiorczości” i dotyczyły następujących przedsięwzięć.

 • Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dotyczących produktów bankowych, z których może skorzystać uczeń.
 • Wycieczka dydaktyczna do banku WBK BZ SA Grupa Santander.
 • Ogólnomiejska akcja „Pola Nadziei 2017” na rzecz Hospicjum w Elblągu

– konkurs plastyczny „Co dla mnie oznacza nadzieja?”
– wolontariat w hipermarkecie Carrefour.

 • Udział w zajęciach warsztatowych na terenie ZUS i samodzielne rozwiązywanie problemów, z którymi interesanci przychodzą do urzędu.
 • Udział w zajęciach interaktywnych promujących podstawy przedsiębiorcze.
 • Wycieczka do Gdańska na Wydział Biologii UG na wystawę naukową oraz nad morze.
 • Przygotowanie prezentacji i plac plastycznych w ramach działań „SOSW nr 1 w Elblągu – Szkoła wierna dziedzictwu narodowemu”.
 • Uczestnictwo w wycieczce do Urzędu Statystycznego w ramach Ćwiczeń praktycznych „Kolejne kroki zakładania działalności gospodarczej”

Największym sukcesem w tym semestrze był udział uczniów ze Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości: Iwony Woźniak  i Kamili Potorskiej z klasy III stolarz, w IX Międzywojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej w Gdańsku i zajęcie II i III miejsca w klasyfikacji indywidualnej i II w klasyfikacji grupowej.  Obie uczennice zostały wyróżnione jako laureatki na uroczystości w SOSW w Gdańsku z udziałem profesorów Uniwersytetu Gdańskiego oraz członków Rady Miasta Gdańska. Nagrodą będzie wyjazd studyjny do Brukseli. W programie wycieczki, między innymi planowana jest wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli i wyjazd do Brugii.

Artykuł opracowała
Izabela Nosarzewska

Komentarze są wyłączone.