Działalność koła PCK w drugim semestrze

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017  koło PCK przy SOSW nr 1 w Elblągu działało w składzie:

Opiekunowie: Izabela Nosarzewska, Ewa Łukaszewska

Członkowie:
1. Chojecka Daniela
2. Maciuszonek Karolina
3. Godlewska Wioletta
4. Kalinowska Karina
5. Ziajka Magdalena

Uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych działali jako „Klub Wiewiórka”.

Działania prowadzone zgodnie z hasłem przewodnim „Warto pomagać”  obejmowały następujące przedsięwzięcia.

  • Promowanie zasad dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prezentacja wyposażenia apteczki oraz sposobów udzielania pomocy w nagłych wypadkach.
  • Udział w cyklicznych spotkaniach i pokazach właściwej dbałości o higienę osobistą i jamy ustnej.
  • Akcja wspierająca osoby potrzebujące „I wiosną i latem podziel się ubraniem z bratem”.
  • Udział w ogólnomiejskiej akcji „Pola Nadziei” na rzecz Hospicjum w Elblągu.

– wolontariat przed elbląskimi kościołami
– wolontariat na terenie szkoły

  • Wykonanie prac plastycznych w ramach działań „SOSW nr 1 w Elblągu – Szkoła wierna dziedzictwu narodowemu” (PCK – jako organizacja wierna dziedzictwu narodowemu).
  • Zbiórka zakrętek dla uczennicy na zakup sprzętu umożliwiającego lepsze poruszanie.
  • Akcja „Gorączka Złota 2017” dla dzieci z rodzin najuboższych.
  • Wykonanie kotylionów na festyn integracyjny „Zobacz Uśmiech”.

Artykuł opracowała
Izabela Nosarzewska

Komentarze są wyłączone.