Cykl zajęć w ramach programu „szkoła wierna dziedzictwu narodowemu”.

W maju 2017 roku uczniowie SOSW nr 1 w Elblągu wzięli udział w cyklu zajęć i działań plastycznych, których celem było utrwalanie historii Polski i kultywowanie postaw patriotycznych.

– Prace plastyczne pt. „Znani w świecie Polacy”, wykonali uczniowie biorący udział w zajęciach Centrum Terapii i Rewalidacji.

– Prace plastyczne pt. „Polskie stroje ludowe”, wykonali członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości i Szkolnego Koła PCK.

– Prace plastyczne pt. „Najpiękniejsze polskie miasta”, wykonali uczniowie gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy.

– Prace plastyczne pt. „Poczet władców Polski”, wykonali uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy.

– Prace plastyczne pt. „Modne stroje Polaków” wykonali uczniowie gimnazjum i ZSZ.

Na zajęciach dydaktycznych poświęconych historii naszej ojczyzny poznali cechy szczególne naszego dziedzictwa narodowego według tematów w wyżej wymienionych pracach. Uczniowie najbardziej zainteresowali się władcami Polski i ich dokonaniami.

Cykl zajęć odbył się w ramach działań „SOSW nr 1 w Elblągu – szkoła wierna dziedzictwu narodowemu”.

Nauczyciel
Izabela Nosarzewska

Komentarze są wyłączone.