Podsumowanie konkursu na selektywną zbiórkę odpadów

Zakończyła się XXI edycja konkursu na selektywną zbiórkę odpadów. Przez cały rok szkolny 2016/2017 wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele dbali, aby jak najwięcej zebrać makulatury, plastikowych nakrętek i baterii. Wszyscy sukcesywnie dostarczali do szkoły segregowane odpady, które raz w miesiącu były odbierane przez ZUO. Klasy rywalizowały ze sobą w zbiórce materiałów wtórnych. Wyróżnić należy wiele klas, a wśród nich, m. in.: I b PdP, III a Gim. z e-t., IV c SP, Ic Gim., II a Gim., I d Gim., II b SP, III PdP.  Czekamy na podsumowanie konkursu przez ZUO, który odbędzie się 18 maja 2017 roku w SP nr 4.

Danuta Kaszczuk

Komentarze są wyłączone.