WESOŁA WIOSNA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ – PIĄTA EDYCJA

Nauczyciele SOSW  Nr 1 w Elblągu  prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi niepełnosprawnymi w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kasprzaka po raz kolejny wzięli udział w tworzeniu i realizacji projektów wolontariackich we współpracy z pracownikami firmy Siemens, Fundacją Psy Dzieciom  oraz Szkołą Tenisa Score. Dzięki wspólnym wysiłkom pozyskano 11750 zł.

Projekt  „Wielozmysłowy świat kuchni” przewiduje organizację zajęć kulinarnych ,zajęć sensoplastyki, wycieczkę do pizzerii oraz nad morze gdzie dzieci będą mogły zwiedzić port rybacki, dowiedzieć się jak łowi się ryby, zjeść potrawy rybne.  Projekt zakończony zostanie festynem, podczas którego odbędzie się ognisko i grill.

Dzięki funduszom pozyskanym podczas Turnieju Charytatywnego w Squash,  który odbył się w grudniu 2016 roku wychowankowie DPS, uczniowie oraz dzieci z punktu przedszkolnego przy SOSW pojadą do Filharmonii Bałtyckiej na koncert edukacyjny „Mam tę moc”, pójdą do Teatru na sztukę „Krzesiwo” oraz do kina na film dla dzieci.  Za pieniądze pozyskane z projektu zostaną zakupione różnorodne zabawki i pomoce.

Dziękujemy pracownikom firmy Siemens, Fundacji Psy Dzieciom , Szkole Tenisa Score oraz wszystkim kibicom, wolontariuszom, zawodnikom Charytatywnego Turnieju Squash, nauczycielom SOSW Nr 1 zaangażowanym w przygotowanie i realizację projektów.

Komentarze są wyłączone.