Szkolny Klub Przedsiębiorczości

W II semestrze roku szkolnego 2015/2016 Szkolny Klub Przedsiębiorczości przy SOSW nr 1 w Elblągu funkcjonował w składzie:

Opiekunowie:
1. Nosarzewska Izabela

Uczniowie:
1. Szeporda Natalia
2. Tworkowska Karolina
3. Wiśniewski Wojciech
4. Rychlińska Justyna
5. Bil Kamil
6. Korzonek Krzysztof

Zgodnie z hasłem przewodnim „Odważnie zdobywamy świat” działalność klubu obejmowała:
Wspieranie akcji charytatywnych poprzez tworzenie reklam, ulotek, kotylionów okolicznościowych oraz prowadzenie wolontariatu.
Organizowanie samopomocy w nauce dla rówieśników i dzieci młodszych.
Uczestnictwo w wycieczkach do instytucji i urzędów na terenie miasta Elbląga w ramach kolejnych kroków zakładania działalności gospodarczej
• Urząd Statystyczny
Uczniowie uczestniczyli w lekcjach dydaktycznych i ćwiczeniowych obejmujących tematy:
– Struktura organizacyjna urzędu oraz rodzaje opracowywanych dokumentów
– Rodzaje spisów ludności i badań przeprowadzanych na ich podstawie
– Rodzaje badań statystycznych
– Sporządzanie dokumentów (REGON)
– Wykorzystanie map geodezyjnych w statystyce
● Bank PKO BP SA
Uczniowie poznali możliwości wspierania postaw przedsiębiorczych przez bank poprzez:
– Prowadzenie rachunków
– Udzielanie kredytów
– Udzielanie gwarancji bankowych
– Programy wspierające pierwszą samodzielną działalność gospodarczą
● Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach ćwiczeniowych i prelekcjach audiowizualnych obejmujących :
– Obowiązki i terminy zgłoszeń płatnika składek
– Szczególne uregulowania w zakresie ubezpieczeń dla absolwentów i osób niepełnosprawnych
– Dokumenty osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą
– Pozyskiwanie w praktyce informacji w zakresie rodzajów ubezpieczeń

Artykuł opracowała
Izabela Nosarzewska

Komentarze są wyłączone.