PCK przy SOSW

W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 koło PCK przy SOSW nr 1 w Elblągu działało w składzie:

Opiekunowie:       Izabela Nosarzewska, Ewa Łukaszewska

Członkowie:

1. Budkiewicz Patryk
2. Chomacka Patrycja
3. Gereluk Paweł
4. Wejchert Iwona
5. Popowska Karolina
6. Lasota Aleksandra

Uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych jako Klub Wiewiórka

Zgodnie z hasłem przewodnim „Oddajemy serce w dobre ręce” działania obejmowały:

  • Promocję zasad dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Akcję wspierającą osoby potrzebujące „I wiosną i latem podziel się ubraniem z bratem”
  • Udział w ogólnomiejskiej akcji „Pola Nadziei” na rzecz Hospicjum w Elblągu

– konkurs na „Najładniejszego kwiatka wiosennego”

– wolontariat przed elbląskimi kościołami i galeriami handlowymi

– wolontariat na terenie szkoły

  • Zaangażowanie uczniów z różnych poziomów edukacyjnych SOSW nr 1 w Elblągu w konkurs „Wiedzy o PCK”
  • Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Akcje „Gorączka Złota” oraz „Będę uczniem”, dla dzieci z rodzin najuboższych
  • Promocję zdrowego stylu życia oraz dbałości o higienę osobistą na co dzień

Artykuł opracowała
Izabela Nosarzewska

Komentarze są wyłączone.