Bezpieczne ferie

Uczniowie klas szkoły podstawowej uczestniczyli w spotkaniu nt bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. W tym dniu odwiedził nas Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – młodszy aspirant Patryk Kiedrowski, który opowiedział o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu oraz wytłumaczył, jakie zachowania są bezpieczne. Pan policjant objaśnił dzieciom, że zamarznięte jeziora i stawy to nie są miejsca do zabawy. Powiedział także, co robić, kiedy do drzwi puka lub na zewnątrz zaczepia dziecko obca osoba. Dodatkowym zagadnieniem było omówienie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz korzystanie z chodnika lub pobocza drogi. Przerywnikiem w trakcie prelekcji były zabawy ruchowe, w których uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności sportowe oraz znajomość dyscyplin zimowych. Podsumowaniem spotkania była prezentacja multimedialna.

Organizatorzy:
Beata Maj
Anna Wójtowicz
Magdalena Kowalczyk – Zielonka

Komentarze są wyłączone.