W trzecim dniu ferii…

Dzieci z grupy I uczestniczyły w zajęciach tanecznych w Szkole Tańca Hipnotic. Podczas tych zajęć poznały podstawowe kroki taneczne. Opanowały proste układy choreograficzne do różnych piosenek. Świetnie się przy tym bawiły.


II grupa dzieci była na zajęciach w Bibliotece Pedagogicznej. Zajęcia przebiegały pod hasłem ,,Zima”. Dzieci rozwiązywały  zadania z przygotowanych kart pracy o tematyce zimowej, kolorowały rysunki oraz uczestniczyły w zabawach ruchowych. Uczniowie w dobrych humorach wrócili do szkoły.


Odbyliśmy wycieczkę do Jednostki Wojskowej – 16 Żuławski Batalion Remontowy w Elblągu. Dzieci poznały historię jednostki, zapoznały się z nazewnictwem i zastosowaniem sprzętu wojskowego.


Spotkaliśmy się także z ratownikiem medycznym. Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach praktycznych z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


 

Komentarze są wyłączone.