Szkodliwe działania środków psychoaktywnych

Dnia 26 listopada uczniowie klas II gimnazjum SOSW nr1 w Elblągu odbyli spotkanie z funkcjonariuszami policji: nadkomisarzem Markiem Cieślakiem i aspirantem sztabowym Dariuszem Komosińskim nt.: „Szkodliwego działania środków psychoaktywnych” Młodzież dowiedziała się o skutkach prawnych rozprowadzania i zażywania narkotyków. Szczególny nacisk policjanci położyli na zabójcze działanie dopalaczy. Prelekcja poparta była prezentacją multimedialną. Młodzież z zainteresowaniem słuchała wykładu i chętnie włączała się do dyskusji.

Ewa Dyczewska – Szulecka
Artur Baur

Komentarze są wyłączone.