Wycieczka do Urzędu Skarbowego

Dnia 10.11.2015r. klasa IIa i IIb udały się do Urzędu Skarbowego w Elblągu, aby wziąć udział w akcji informacyjno – edukacyjnej pt.: „Weź paragon”, prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Celem akcji jest podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z posiadania paragonu, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących Narodowej Loterii Paragonowej oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Zajęcia były prowadzone przez dwie panie reprezentujące Urząd, które w przystępnej formie przybliżyły uczniom zagadnienia związane z płaceniem podatków oraz z wiedzą na temat roli paragonu w obrocie gospodarczym. Zajęcia były również okazją do zapoznania się uczniów z funkcjonowaniem tak ważnej instytucji jaką jest Urząd Skarbowy oraz ze sposobem załatwiania konkretnych spraw podatkowych przez nas podatników.

Te jakże ważne i ciekawe zajęcia wpisały się również w realizację projektu gimnazjalnego pt.: „Wybory kształtują nasze życie”, realizowanego przez klasy drugie. To właśnie od takich wyborów dokonywanych przez poszczególne osoby, od świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z posiadania paragonów, od płacenia podatków zależeć będzie dobrobyt i rozwój naszego państwa i jednocześnie wszystkich obywateli.

Reasumując uznajemy, że podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie funkcji podatków, które wpływają do budżetu państwa, jest niezmiernie istotne dla całego społeczeństwa.

Iza Leszner- Szatkowska
Ewa Dyczewska – Szulecka
Artur Baur

Komentarze są wyłączone.