BIP

OŚRODEK

STRUKTURA OŚRODKA

ORGANIZACJE

CERTYFIKATY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANERY

 

 

 

 

 

Grupy wychowawcze


[Grupy wychowawcze] [Informacje]


 

--- Grupy wychowawcze ---

 


Budynek internatu
Internat SOSW nr 1 w Elblągu jest placówką wspierającą działania podejmowane przez wszystkie szczeble i rodzaje szkół wchodzących w skład ośrodka. Ten usługowy charakter internatu ma duży wpływ na organizację życia takiej małej jak na warunki sporego regionu, placówki.
 

Dzieci i młodzież mieszkająca w internacie jest zorganizowana w trzech grupach. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla uczniów klas dla dzieci upośledzonych umiarkowanie i znacznie. W grupie tej jest 6 - 8 miejsc, a ze względu na wiek dzieci ( 7 - 9 lat ) ma ona skład koedukacyjny. Dwie pozostałe grupy są dla uczniów specjalnego gimnazjum i specjalnej szkoły zawodowej. Liczą one po 14 - 16 wychowanków, jedna z nich przeznaczona jest dla chłopców, druga dla dziewcząt.
 

Wychowankowie mieszkający w internacie pochodzą z wiosek i małych miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego, a w sytuacjach wymagających interwencji również z samego Elbląga.Wiek wychowanków waha się od 7 do 20 lat.


Internat zabezpiecza potrzeby wychowanków w zakresie rozwoju emocjonalnego, społecznego oraz intelektualnego. Organizowane są różnorodne formy zajęć opiekuńczych oraz dydaktyczno-wychowawczych, które mają realizować zaplanowane cele placówki.
 

Do podstawowych zajęć trzeba zaliczyć:

  • naukę własną (odrabianie lekcji zadanych do domu),

  • zajęcia gospodarcze i porządkowe,

  • zajęcia na rzecz placówki i najbliższego otoczenia,

  • zajęcia rozwijające zainteresowania wychowanków
    (komputerowe, muzyczne, plastyczne, sportowe).

Placówka nasza aktywnie uczestniczy w realizacji miejskich programów edukacyjnych: "Bezpieczny Elbląg", "Uczyć się, aby być", "Bezpieczna szkoła".
 

Wychowankowie uczestniczą w rozlicznych przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje i organizacje miejskie, a skierowane do dzieci ze środowisk ubogich. W ostatnich latach były to Mikołajki, imprezy z okazji Dnia Dziecka, imprezy andrzejkowe, zbiórka materiałów szkolnych.
Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje zawodowe oraz wieloletnią praktykę zapewniającą opiekę i bezpieczeństwo wychowankom mieszkającym w internacie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Copyright © 2008 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr1 w Elblągu